Visitation
112    
Akut    
Subakut    
24 timer    
Rutine    

 • Alkohol og stoffer - overdosis
 • Åndenød
 • Ankelskade
 • Besvimelse
 • Bevidstløshed
 • Bidsår - mennesker og dyr
 • Bleeksem - rød numse
 • Blod i afføringen
 • Brandsår, ætsning og el-skader
 • Brystbetændelse - og revner i brystvorterne
 • Brystsmerter
 • Børnesygdomme - med udslæt
 • Diabetes - sukkersyge - højt eller lavt blodsukker
 • Diare
 • Feber - barn
 • Feber - voksen
 • Forgiftning
 • Forkølelse
 • Forkølelsessår
 • Forstoppelse - barn
 • Forstoppelse - voksen
 • Genoplivning - hjertestop - barn < 8 år
 • Genoplivning - hjertestop - voksne og børn > 8 år
 • Glemt P-pille og fortrydelsespiller
 • Graviditet - blødning og smerter
 • Graviditet og graviditetsgener
 • Grædende baby
 • Halssmerter
 • Hånd- eller fodskade
 • Hjertebanken
 • Hoste - barn
 • Hoste - voksen
 • Hovedpine
 • Hovedtraumer
 • Hud
 • Høfeber
 • Influenzavaccination - almindelig sæsoninfluenza
 • Insektstik, fjæsing og brandmand
 • Knæskade
 • Kramper
 • Lammelser
 • Luftvejsobstruktion
 • Lus
 • Mavesmerter, barn
 • Mavesmerter, dyspepsi
 • Mavesmerter, voksen
 • Næseblod - epistaxis
 • Opkast/gylp baby
 • Opkastninger
 • Orm
 • Psykiske symptomer
 • Rygsmerter
 • Rødt hævet ben - rosen eller dyb venetrombose
 • Sår og stivkrampevaccination
 • Selvmordstruende - suicidalfarlig
 • Skovflåt
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Udskydelse af menstruation
 • Underlivsgener - kvinder
 • Unormal opførsel
 • Urinveje
 • Øjne
 • Øret
 • Øret
 • Øjne
 • Urinveje
 • Unormal opførsel
 • Underlivsgener - kvinder
 • Udskydelse af menstruation
 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed
 • Skovflåt
 • Selvmordstruende - suicidalfarlig
 • Sår og stivkrampevaccination
 • Rødt hævet ben - rosen eller dyb venetrombose
 • Rygsmerter
 • Psykiske symptomer
 • Orm
 • Opkastninger
 • Næseblod - epistaxis
 • Mavesmerter, voksen
 • Mavesmerter, dyspepsi
 • Lus
 • Luftvejsobstruktion
 • Lammelser
 • Kramper
 • Knæskade
 • Insektstik, fjæsing og brandmand
 • Influenzavaccination - almindelig sæsoninfluenza
 • Høfeber
 • Hud
 • Hovedtraumer
 • Hovedpine
 • Hoste - voksen
 • Hjertebanken
 • Hånd- eller fodskade
 • Halssmerter
 • Graviditet og graviditetsgener
 • Graviditet - blødning og smerter
 • Glemt P-pille og fortrydelsespiller
 • Genoplivning - hjertestop - voksne og børn > 8 år
 • Forstoppelse - voksen
 • Forkølelsessår
 • Forkølelse
 • Forgiftning
 • Feber - voksen
 • Diare
 • Diabetes - sukkersyge - højt eller lavt blodsukker
 • Brystsmerter
 • Brystbetændelse - og revner i brystvorterne
 • Brandsår, ætsning og el-skader
 • Blod i afføringen
 • Bidsår - mennesker og dyr
 • Bevidstløshed
 • Besvimelse
 • Ankelskade
 • Åndenød
 • Alkohol og stoffer - overdosis
 • Øret
 • Øjne
 • Urinveje
 • Unormal opførsel
 • Underlivsgener - kvinder
 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed
 • Skovflåt
 • Selvmordstruende - suicidalfarlig
 • Sår og stivkrampevaccination
 • Rødt hævet ben - rosen eller dyb venetrombose
 • Rygsmerter
 • Psykiske symptomer
 • Orm
 • Opkastninger
 • Opkast/gylp baby
 • Næseblod - epistaxis
 • Mavesmerter, dyspepsi
 • Mavesmerter, barn
 • Lus
 • Luftvejsobstruktion
 • Lammelser
 • Kramper
 • Knæskade
 • Insektstik, fjæsing og brandmand
 • Influenzavaccination - almindelig sæsoninfluenza
 • Høfeber
 • Hud
 • Hovedtraumer
 • Hovedpine
 • Hoste - barn
 • Hjertebanken
 • Hånd- eller fodskade
 • Halssmerter
 • Grædende baby
 • Genoplivning - hjertestop - barn < 8 år
 • Forstoppelse - barn
 • Forkølelsessår
 • Forkølelse
 • Forgiftning
 • Feber - barn
 • Diare
 • Diabetes - sukkersyge - højt eller lavt blodsukker
 • Børnesygdomme - med udslæt
 • Brystsmerter
 • Brystbetændelse - og revner i brystvorterne
 • Brandsår, ætsning og el-skader
 • Blod i afføringen
 • Bleeksem - rød numse
 • Bidsår - mennesker og dyr
 • Bevidstløshed
 • Besvimelse
 • Ankelskade
 • Åndenød
 • Alkohol og stoffer - overdosis
Vejledning

 

Velkommen til Telefonvisitation.dk

DSAM’s guide til praksispersonale om visitation af akutte patienter

 

Denne telefonvisitationsguide har 5 visitationskategorier. To røde, en gul og to grønne.

 

  Kategori 

 Visitation

  Rød - 112

 Lægen adviseres straks

  Rød - Akut

 Lægen adviseres hurtigst muligt

  Gul - Subakut

 Ses i dag/inden for får timer

  Grøn - 24T

 Ses i dag eller i morgen

  Grøn - Rutine

 Ses når der er tid i kalenderen

  

Kun symptomer eller tilstande, hvor der er grund til at patienten bliver set af lægen er nævnt i dette opslagsværk. Ofte vil visitator kunne vurdere at der ikke er behov for lægekontakt og kan afslutte kontakten ved at oplyse og give råd.

 

Rød – 112 (lægen adviseres straks)

 • Patienten er i livsfare. Vitale funktioner som vejrtrækning, bevidsthed og cirkulation er truede eller er ophørt.
 • Visitator adviserer straks lægen. 
 • Lægen skal øjeblikkelig beslutte om der skal tilkaldes en ambulance og/eller selv tilse patienten.
 • Eksempler er bevidstløshed eller akut opståede brystsmerter.


Rød – Akut (lægen adviseres hurtigst muligt)

 • Patientens liv er ikke umiddelbart i fare, men der er reel risiko for at tilstanden hurtigt kan forværres.
 • Visitator adviserer hurtigst muligt lægen.
 • Lægen skal beslutte om der skal tilkaldes en ambulance eller tilse patienten inden for en time.
 • Eksempler er nyopstået lammelse eller slapt barn med feber.


Gul – Subakut (ses i dag/inden for få timer)

 • Patienter med lidelser, som skal vurderes indenfor få timer.
 • Visitator sørger for at patienten får tid til konsultation eller hjemmebesøg indenfor få timer.
 • Eksempler er blod-tilblandet afføring eller kraftig svimmelhed.


Grøn – 24T (ses i dag eller i morgen)

 • Patienter med lidelser som skal ses inden for det næste døgns tid, for at tilstanden ikke udvikler sig til noget farligt.
 • Visitator sørger for at patienten bliver ringet op af lægen, eller får tid til konsultation eller hjemmebesøg i dag eller i morgen.
 • Ved tvivl eller forværring må patienten tage kontakt på ny.
 • Eksempler er urinvejsinfektion, bullen tå eller udslet.


Grøn - Rutine (almindelig konsultation når der er tid i kalenderen)

 • Her er der intet tidspres, den normale arbejdsgang kan følges.
 • Visitator sørger for at patienten bliver ringet op af lægen, eller får tid til konsultation eller hjemmebesøg når der tid i kalenderen.
 • Ved tvivl eller forværring må patienten tage kontakt på ny.
 • Eksempler er smerter i skulderen og hæmorider

 

Telefonvisitationens 3 trin

1.       Indsamling af oplysninger

2.       Triage

3.       Råd

 

Trin 1 - Indsamling af oplysninger

Formålet er at uddybe problemet eller klagen. Som visitator skal man være lyttende og stimulerende. I vanskelige tilfælde kan man evt. tage udgangspunkt i følgende generelle råd om kommunikation:

 

 • Begynd med åbne spørgsmål.
  • ”Hvad er grunden til at du ringer”?
  • ”Hvad er problemet”?
  • ”Hvad er symptomerne”?
 • Gør patienten tilpas.
  •  "Det var godt at du ringede om dette"
 • Spørg ind til den præcise karakter af problemet.
  • ”Hvad mener du med "at være svimmel”? 
 • Ved at spørge til patientens angst og uro kan man ofte komme frem til problemets kerne.
  •  ”Hvad er du bekymret for”?
  •  ”Er du urolig”?
 • Hvad er egentlig hovedårsagen til henvendelsen? 
  •  "Hvad er dit spørgsmål egentlig"?
 •  Spørg evt. til patientens forventninger.
  • ”Hvad ønsker du, der skal ske nu”?
 • Ofte kan det være god ide at supplere med spørgsmål som:
  •  ”Hvor længe har det varet”?
  • ”Hvordan er det forløbet: er det blevet værre, uændret eller måske blevet bedre”? 
  • ”Er der andre symptomer”?
  • ”Har du andre sygdomme – tager du noget medicin”?
 • Hvis det er en anden end patienten, der ringer:
  •  ”Kan patienten selv komme til telefonen”?
  •  Hvis ikke: ”hvorfor ikke”?  

 

Når henvendelsesårsagen er klar, anvendes de strukturerede spørgsmål under fanebladet ”Spørgsmål” for den tilstand som bedst svarer til patientens problem.

 

Trin 2 – Triage

 • Triage betyder at træffe en beslutning om hvor hurtigt en patient skal ses af lægen (’triage’ kommer fra det franske verbum ’trier’ - at sortere, triage = sortering).
 • Visitator vælger på baggrund af de indsamlede oplysninger og visitationsguidens anvisninger en visitationskategori: rød, gul eller grøn.
 • Visitator beslutter kontaktformen (om lægen skal ringe eller tage på hjemmebesøg eller om patienten skal komme til konsultationen eller indlægges).
 • Ved tvivl skal visitator rådføre sig med lægen.
 • Ved røde tilstande skal visitator advisere lægen inden der tages beslutning om en visitationskategori.
 • Foruden visitationskriterierne er der en række generelle forhold der har betydning for hvor hurtigt en patient skal ses af lægen. Visitationskategorien kan opgraderes i følgende situationer:
   • Patienter med flere lidelser (komorbiditit) eller stort medicinforbrug.
   • Formindsket modstandskraft fx pga. kemoterapi eller AIDS.
   • Gentagne kontakter vedrørende samme problem.
   • Kommunikationsproblemer.
   • Uklar henvendelsesårsag.
   • Utryg fornemmelse hos visitator.

 

Trin 3 - Råd

 • Hvis det besluttes at patienten skal have en konsultation hos lægen, kan det ofte være nyttigt at give patienten råd om, hvad der kan gøres indtil konsultationen finder sted.
 • Hvis ikke der er behov for kontakt med lægen, kan visitator give patienten råd om selvbehandling.
 • Visitators råd gives med udgangspunkt i fanebladet ”Almindelige råd” for hver enkel tilstand.
 • Visitator kan tillige håndtere organisatoriske spørgsmål og fornyelse af recepter.
 • Visitator skal til sidst vurdere om patienten, eller den indringende, er tilfreds med visitationen. Hvis dette ikke er tilfældet, bør man spørge om grunden til dette. Svaret kan muligvis give nye oplysninger, som kan føre til en justering af visitationen.

 

Retningslinjer ved livsfarlige situationer

 • Patientens liv er i fare hvis der er problemer med de vitale funktioner – vejrtrækning, cirkulation og bevidsthed.
 • At identificere dette og handle der ud fra er livsvigtigt for patienten.
 • Hvis der er tale om en livstruende situation, skal visitator holde kontakten med den indringende indtil ambulancen eller lægen er nået frem.
 • Hvis dette ikke er muligt, er den vigtigste instruktion til den indringende
  • At ringe op med det samme situationen forværres
  • Ikke at tabe patienten af syne.

 

Indlæggelse med 112

 • Hvis det drejer sig om patienter med livstruende symptomer, kan der indlægges direkte af lægen med en ambulance.
 • Det er vigtigt, at visitator forsyner lægen med
  • CPR
  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Oplysninger om hvilken lidelse eller symptomer, der er tale om
 • Hvis muligt så uddybes oplysningerne med flere detaljer:
  • Vågen, halvt bevidstløs, i koma.
  • Vejtrækningen – normal, besværet, ved at kvæles.
  • Og hvilke instruktioner, den indringende har fået.

 

Høj Energi Traumer (HET)

 • Ved ulykker kan der overføres store mængder energi til menneskets krop. Det kan føre til alvorlige og indvendige skader, der ikke altid er synlige.
 • Mennesker, der har været udsat for HET skal undersøges og kontrolleres nøje. De skal som udgangspunkt visiteres som ”rød” og indlægges med ambulance.
 • Der findes flere meget detaljerede definitioner, men som udgangspunkt er der tale om HET, når følgende er sket:
  • Fald > 3 meter
  • Trafikulykke i bil > 70 km/timen
  • Påkørt blød trafikant  

 

Forudsætninger for god visitation

Generelt

For en god visitation og en god rådgivning over telefonen er der visse forudsætninger der skal være opfyldt:

 • Personalet skal oplæres i at bruge guiden og have instruktioner (på skrift) om, hvad de må gøre selvstændigt.
 • Travlhed, lægens fravær eller frygt for at blive afvist må ikke hindre kontakten mellem visitator og lægen.
 • Lægerne skal give feed-back på visitators arbejde.
 • Ved uenighed med patienten om visitationsniveauet kan det skrives ind i journalen, at visitationsguiden er brugt.

 

Fælder

 • Visitator stiller kun lukkede spørgsmål og får ikke afdækket det reelle problem.
 • Visitator tolker problemet for hurtigt eller giver råd før henvendelsesgrunden er præcist afklaret.
 • Husk at tjekke om patienten skal opgraderes jvf. triagens trin 2.

 

Udviklet af iTechCare