Visitation
112    
Akut    
Subakut    
24 timer    
Rutine    

 • Alkohol og stoffer - overdosis
 • Åndenød
 • Ankelskade
 • Besvimelse
 • Bevidstløshed
 • Bidsår - mennesker og dyr
 • Bleeksem - rød numse
 • Blod i afføringen
 • Brandsår, ætsning og el-skader
 • Brystbetændelse - og revner i brystvorterne
 • Brystsmerter
 • Børnesygdomme - med udslæt
 • Diabetes - sukkersyge - højt eller lavt blodsukker
 • Diare
 • Feber - barn
 • Feber - voksen
 • Forgiftning
 • Forkølelse
 • Forkølelsessår
 • Forstoppelse - barn
 • Forstoppelse - voksen
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Genoplivning - hjertestop - barn < 8 år
 • Genoplivning - hjertestop - voksne og børn > 8 år
 • Glemt P-pille og fortrydelsespiller
 • Graviditet - blødning og smerter
 • Graviditet og graviditetsgener
 • Grædende baby
 • Halssmerter
 • Hånd- eller fodskade
 • Hjertebanken
 • Hoste - barn
 • Hoste - voksen
 • Hovedpine
 • Hovedtraumer
 • Hud
 • Høfeber
 • Influenzavaccination - almindelig sæsoninfluenza
 • Insektstik, fjæsing og brandmand
 • Knæskade
 • Kramper
 • Lammelser
 • Luftvejsobstruktion
 • Lus
 • Mavesmerter, barn
 • Mavesmerter, dyspepsi
 • Mavesmerter, voksen
 • Næseblod - epistaxis
 • Opkast/gylp baby
 • Opkastninger
 • Orm
 • Psykiske symptomer
 • Rygsmerter
 • Rødt hævet ben - rosen eller dyb venetrombose
 • Sår og stivkrampevaccination
 • Selvmordstruende - suicidalfarlig
 • Skovflåt
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Udskydelse af menstruation
 • Underlivsgener - kvinder
 • Unormal opførsel
 • Urinveje
 • Øjne
 • Øret
 • Øret
 • Øjne
 • Urinveje
 • Unormal opførsel
 • Underlivsgener - kvinder
 • Udskydelse af menstruation
 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed
 • Skovflåt
 • Selvmordstruende - suicidalfarlig
 • Sår og stivkrampevaccination
 • Rødt hævet ben - rosen eller dyb venetrombose
 • Rygsmerter
 • Psykiske symptomer
 • Orm
 • Opkastninger
 • Næseblod - epistaxis
 • Mavesmerter, voksen
 • Mavesmerter, dyspepsi
 • Lus
 • Luftvejsobstruktion
 • Lammelser
 • Kramper
 • Knæskade
 • Insektstik, fjæsing og brandmand
 • Influenzavaccination - almindelig sæsoninfluenza
 • Høfeber
 • Hud
 • Hovedtraumer
 • Hovedpine
 • Hoste - voksen
 • Hjertebanken
 • Hånd- eller fodskade
 • Halssmerter
 • Graviditet og graviditetsgener
 • Graviditet - blødning og smerter
 • Glemt P-pille og fortrydelsespiller
 • Genoplivning - hjertestop - voksne og børn > 8 år
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Forstoppelse - voksen
 • Forkølelsessår
 • Forkølelse
 • Forgiftning
 • Feber - voksen
 • Diare
 • Diabetes - sukkersyge - højt eller lavt blodsukker
 • Brystsmerter
 • Brystbetændelse - og revner i brystvorterne
 • Brandsår, ætsning og el-skader
 • Blod i afføringen
 • Bidsår - mennesker og dyr
 • Bevidstløshed
 • Besvimelse
 • Ankelskade
 • Åndenød
 • Alkohol og stoffer - overdosis
 • Øret
 • Øjne
 • Urinveje
 • Unormal opførsel
 • Underlivsgener - kvinder
 • Søvnproblemer
 • Svimmelhed
 • Skovflåt
 • Selvmordstruende - suicidalfarlig
 • Sår og stivkrampevaccination
 • Rødt hævet ben - rosen eller dyb venetrombose
 • Rygsmerter
 • Psykiske symptomer
 • Orm
 • Opkastninger
 • Opkast/gylp baby
 • Næseblod - epistaxis
 • Mavesmerter, dyspepsi
 • Mavesmerter, barn
 • Lus
 • Luftvejsobstruktion
 • Lammelser
 • Kramper
 • Knæskade
 • Insektstik, fjæsing og brandmand
 • Influenzavaccination - almindelig sæsoninfluenza
 • Høfeber
 • Hud
 • Hovedtraumer
 • Hovedpine
 • Hoste - barn
 • Hjertebanken
 • Hånd- eller fodskade
 • Halssmerter
 • Grædende baby
 • Genoplivning - hjertestop - barn < 8 år
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Forstoppelse - barn
 • Forkølelsessår
 • Forkølelse
 • Forgiftning
 • Feber - barn
 • Diare
 • Diabetes - sukkersyge - højt eller lavt blodsukker
 • Børnesygdomme - med udslæt
 • Brystsmerter
 • Brystbetændelse - og revner i brystvorterne
 • Brandsår, ætsning og el-skader
 • Blod i afføringen
 • Bleeksem - rød numse
 • Bidsår - mennesker og dyr
 • Bevidstløshed
 • Besvimelse
 • Ankelskade
 • Åndenød
 • Alkohol og stoffer - overdosis
Vejledning

 

Velkommen til Telefonvisitation.dk

DSAM’s guide til praksispersonale om visitation af akutte patienter

 

Denne telefonvisitationsguide har 5 visitationskategorier. 2 røde, 1 gul og 2 grønne.

 

  Kategori 

 Visitation

  Rød - 112

 Lægen adviseres straks

  Rød - Akut

 Lægen adviseres hurtigst muligt

  Gul - Subakut

 Ses i dag/inden for får timer

  Grøn - 24T

 Ses i dag eller i morgen

  Grøn - Rutine

 Ses når der er tid i kalenderen

  

I dette opslagsværk nævnes kun symptomer og tilstande, hvor der er grund til, at patienten bliver set af lægen. Ofte vil visitator kunne vurdere, at der ikke er behov for lægekontakt, og visitator kan så afslutte kontakten ved at oplyse og give råd.

 

Rød – 112 (lægen adviseres straks)

 • Patienten er i livsfare. Vitale funktioner som vejrtrækning, bevidsthed og cirkulation er truede eller ophørt.
 • Visitator adviserer straks lægen. 
 • Lægen skal øjeblikkelig beslutte, om der skal tilkaldes en ambulance og/eller selv tilse patienten.
 • Eksempler er bevidstløshed eller akut opståede brystsmerter.

 

Rød – Akut (lægen adviseres hurtigst muligt)

 • Patientens liv er ikke umiddelbart i fare, men der er reel risiko for at tilstanden hurtigt kan forværres.
 • Visitator adviserer hurtigst muligt lægen.
 • Lægen skal beslutte, om der skal tilkaldes en ambulance, eller tilse patienten inden for en time.
 • Eksempler er nyopstået lammelse eller slapt barn med feber.

 

Gul – Subakut (ses i dag/inden for få timer)

 • Patienter har en lidelser, som skal vurderes indenfor få timer.
 • Visitator sørger for, at patienten får tid til konsultation eller hjemmebesøg indenfor få timer.
 • Eksempler er blod-tilblandet afføring eller kraftig svimmelhed.

 

Grøn – 24T (ses i dag eller i morgen)

 • Patienter med lidelser, som skal ses inden for det næste døgns tid, for at tilstanden ikke udvikler sig til noget farligt.
 • Visitator sørger for, at patienten bliver ringet op af lægen, eller får tid til konsultation eller hjemmebesøg i dag eller i morgen.
 • Ved tvivl eller forværring må patienten tage kontakt på ny.
 • Eksempler er urinvejsinfektion, bullen tå eller udslet.

 

Grøn - Rutine (almindelig konsultation når der er tid i kalenderen)

 • Her er der intet tidspres, den normale arbejdsgang kan følges.
 • Visitator sørger for, at patienten bliver ringet op af lægen eller får tid til konsultation eller hjemmebesøg, når der tid i kalenderen.
 • Ved tvivl eller forværring må patienten tage kontakt på ny.
 • Eksempler er smerter i skulderen og hæmorider

 

Telefonvisitationens 3 trin

1.       Indsamling af oplysninger.

2.       Triage.

3.       Råd.

 

Trin 1 - Indsamling af oplysninger

Formålet er at uddybe problemet eller klagen. Som visitator skal man være lyttende og opmuntre til uddybning. I vanskelige tilfælde kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende generelle råd om kommunikation:

 • Begynd med åbne spørgsmål.
  • Hvad er grunden til, at du ringer?
  • Hvad er problemet?
  • Hvad er symptomerne?
 • Gør patienten tilpas:
  •  Det var godt, at du ringede om dette.
 • Spørg ind til den præcise karakter af problemet:
  • Hvad mener du med 'at være svimmel'? 
 • Spørg til patientens angst og uro. Derved kan man ofte komme frem til problemets kerne:
  • Hvad er du bekymret for?
  • Er du urolig?
 • Spørg til hovedårsagen til henvendelsen:
  • Hvad er dit spørgsmål egentlig?
 • Spørg eventuelt til patientens forventninger:
  • Hvad ønsker du, der skal ske nu?
 • Suppler eventuelt med spørgsmål som:
  •  Hvor længe har det varet?
  • Hvordan er det forløbet: Er det blevet værre, uændret eller måske blevet bedre? 
  • Er der andre symptomer?
  • Har du andre sygdomme – tager du noget medicin?
 • Hvis det er en anden end patienten, der ringer:
  • Kan patienten selv komme til telefonen?
  • Hvis ikke: Hvorfor?

Når årsagen til henvendelsen er klar, anvendes de strukturerede spørgsmål under fanebladet "Spørgsmål" for den tilstand, som bedst svarer til patientens problem.

 

Trin 2 – Triage

 • Triage betyder at træffe en beslutning om, hvor hurtigt en patient skal ses af lægen ('triage' kommer af det franske verbum 'trier' – at sortere, triage = sortering).
 • På baggrund af de indsamlede oplysninger og visitationsguidens anvisninger vælger visitator en visitationskategori: rød, gul eller grøn.
 • Visitator beslutter kontaktformen (om lægen skal ringe eller tage på hjemmebesøg – eller om patienten skal komme til konsultationen eller indlægges).
 • Ved tvivl skal visitator rådføre sig med lægen.
 • Ved røde tilstande skal visitator advisere lægen, inden der tages beslutning om en visitationskategori.
 • Foruden visitationskriterierne er der en række generelle forhold, der har betydning for, hvor hurtigt en patient skal ses af lægen. Visitationskategorien kan opgraderes i følgende situationer:
  • Patienter med flere lidelser (komorbiditit) eller stort medicinforbrug.
  • Formindsket modstandskraft, fx pga. kemoterapi eller AIDS.
  • Gentagne kontakter vedrørende samme problem.
  • Kommunikationsproblemer.
  • Uklar henvendelsesårsag.
  • Utryg fornemmelse hos visitator.

 

Trin 3 - Råd

 • Hvis det besluttes, at patienten skal have en konsultation hos lægen, kan det ofte være nyttigt at give patienten råd om, hvad der kan gøres, indtil konsultationen finder sted.
 • Hvis ikke der er behov for kontakt med lægen, kan visitator give patienten råd om selvbehandling.
 • Visitators råd gives med udgangspunkt i fanebladet "Almindelige råd" for hver enkelt tilstand.
 • Visitator kan tillige håndtere organisatoriske spørgsmål og fornyelse af recepter.
 • Visitator skal til sidst vurdere, om patienten – eller personen, der har ringet – er tilfreds med visitationen. Hvis det ikke er tilfældet, bør man spørge om grunden til dette. Svaret kan muligvis give nye oplysninger, som kan føre til en justering af visitationen.

 

Retningslinjer ved livsfarlige situationer

 • Patientens liv er i fare, hvis der er problemer med de vitale funktioner: vejrtrækning, cirkulation og bevidsthed.
 • At identificere dette og handle derudfra er livsvigtigt for patienten.
 • Hvis der er tale om en livstruende situation, skal visitator holde kontakten med den indringende indtil ambulancen eller lægen er nået frem.
 • Hvis det ikke er muligt, er den vigtigste instruktion til personen, der har ringet:
  • at ringe op med det samme, hvis situationen forværres
  • Ikke at tabe patienten af syne.

 

Indlæggelse med 112

 • Hvis det drejer sig om patienter med livstruende symptomer, bør pt. indlægges direkte af lægen med en ambulance. Lægen ringer 112.
 • Det er vigtigt, at visitator forsyner lægen med følgende oplysninger:
  • Cpr-nummer
  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Oplysninger om, hvilken lidelse eller symptomer, der er tale om.
 • Hvis muligt, så uddybes oplysningerne med flere detaljer:
  • Vågen, halvt bevidstløs, i koma.
  • Vejrtrækningen – normal, besværet, ved at kvæles.
  • Hvilke instruktioner, der er givet til personen, der ringede ind.

 

Høj Energi Traumer (HET)

 • Ved ulykker kan der overføres store mængder energi til menneskets krop. Det kan føre til alvorlige og indvendige skader, der ikke altid er synlige.
 • Mennesker, der har været udsat for HET, skal undersøges og kontrolleres nøje. De skal som udgangspunkt visiteres som "rød" og indlægges med ambulance.
 • Der findes flere meget detaljerede definitioner, men som udgangspunkt er der tale om HET, når følgende er sket:
  • Fald > 3 meter
  • Trafikulykke i bil > 70 km/timen
  • Påkørt blød trafikant  

 

Forudsætninger for god visitation

Generelt

For en god visitation og en god rådgivning over telefonen er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt:

 • Personalet skal oplæres i at bruge guiden og have instruktioner (på skrift) om, hvad de må gøre selvstændigt.
 • Travlhed, lægens fravær eller frygt for at blive afvist må ikke hindre kontakten mellem visitator og lægen.
 • Lægerne skal give feedback på visitators arbejde.
 • Ved uenighed med patienten om visitationsniveauet kan det skrives ind i journalen, at visitationsguiden er brugt.

 

Fælder

 • Visitator stiller kun lukkede spørgsmål og får ikke afdækket det reelle problem.
 • Visitator tolker problemet for hurtigt eller giver råd, før henvendelsesgrunden er præcist afklaret.
 • Husk at tjekke, om patienten skal opgraderes, jvf. triagens trin 2.

 

Opdateret April 2021